Uroczyste ślubowanie i wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w naszej szkole.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w zakresie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli, Panie Aleksandra Agata Minda i Magdalena Werner ubiegające się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w dniu 6 listopada 2017 roku zdały egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem przez Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza Pana Ryszarda Kamińskiego. Komisję egzaminacyjną stanowiły osoby: starszy wizytator z Kuratorium Oświaty z Bydgoszczy, pani Ewa Jaśkowska, dwóch ekspertów z listy ministerialnej panie: Wiesława Kłosowska – ekspert w zakresie sztuki, oligofrenopedagogiki i pedagogiki specjalnej oraz Małgorzata Kunicka – ekspert w zakresie wiedzy o kulturze i pedagogiki, dyrektor NSP Olszewka pani Elżbieta Mirosławska oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza pan Ryszard Kamiński.
Uroczyste wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego Paniom Aleksandrze Agacie Mindzie i Magdalenie Werner odbyło się 22 grudnia 2017 roku.
Podczas uroczystości panie złożyły ślubowanie według następującej roty:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak mi dopomóż Bóg”.
Rota ślubowania określona w art. 15 Karty Nauczyciela.

Po uroczystym wręczeniu Aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ślubowaniu Pani Elżbieta Mirosławska, dyrektor naszej szkoły i Pan Ryszard Kamiński Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza pogratulowali Paniom uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego i życzyli sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, ciepła i spokoju w życiu osobistym.

Wyszukiwanie na stronie

logo stow

logo-rp

kort_t

pole_g

Gościmy:

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Gościliśmy:

1512437
Dziś
Wczoraj
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1028
766
8052
1437254
37114
44983
1512437

Your IP: 54.226.33.117
Server Time: 2018-02-25 15:58:37
finansowanie