Witamy na stronie
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza
które istnieje od 2002 r.

 

Swą działalność przejawiamy w inicjatywach poprawiających życie na wsi, organizujemy szkolenia dla mieszkańców, dbamy o przygotowanie miejsc spotkań i rozwój kultury, organizujemy wyjazdy studyjne, wycieczki i festyny. Pozyskujemy środki na realizacje projektów, z których korzystają głównie dzieci i młodzieży.
Od 1 września 2008 r. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w Olszewce im. Józefa Blechacza. Do szkoły uczęszczają dzieci  z Olszewki, Lubaszcza, Dębowa, Dębionka,  Broniewa, Chrząstowa i Nakła. 

Misją naszej szkoły jest wyposażenie absolwentów w taki zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli im na kontynuację nauki w gimnazjum oraz twórcze satysfakcjonujące życie w społeczeństwie.

Od 2009 roku Stowarzyszenie prowadzi przy szkole punkt przedszkolny  „Jeżyki” dla dzieci w wieku 3-5 lat

 


CO U NAS SŁYCHAĆ:

Projekt Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce centrum edukacji na wsi dla młodych i starszych

                

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza  realizując projekt współfinansowany w ramach działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce centrum edukacji na wsi dla młodych i starszych” prowadzi nabór na:warsztaty tańca regionalnego i towarzyskiego dla dorosłych, kurs tańca współczesnego dla młodzieży, warsztaty tańca regionalnego dla młodzieży, warsztaty wokalne dla młodzieży, kurs haftu krajeńskiego oraz kroju i szycia w celu przygotowania strojów krajeńskich dla regionalnego  zespołu pieśni i tańca, podstawowy kurs języka angielskiego dla dorosłych, kurs języka angielskiego dla dzieci.Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału w sekretariacie NSP Olszewka tel. (52) 386 08 87, 604 598 132
Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Międzydekanalny Festiwal Piosenki Religijnej "Śpiewaj Panu"

Międzydekanalny Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewaj Panu” 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza w ramach projektu „Muzyka jest dobra na wszystko” wspólnie z parafią pw. św. Wawrzyńca w Nakle oraz Niepubliczną Szkołą Podstawową w Olszewce im. Józefa Blechacza zorganizowało Międzydekanalny Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewaj Panu”. Festiwal odbył się w kościele filialnym w Olszewce 6 czerwca 2009r. Patronat nad festiwalem objął Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle.

W festiwalu wzięło udział 13 szkół i parafii pochodzących z 5 ościennych dekanatów. Jury w składzie: Bernadeta Tadych-Manuszewska, Eugenia Czyż, Kamila Kwaśniewska, Romana Brukwicka, Kamil Pater oraz ks. Krzysztof Kozłowski z parafii św. Wawrzyńca oceniło 26 prezentacji muzycznych w czterech kategoriach: klasy podstawowe I-III oraz IV-VI, klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Łącznie do Olszewki na festiwal przyjechało  82 wykonawców. Po przesłuchaniach festiwalowych uczestnicy oraz zgromadzeni na festiwalu mieszkańcy Olszewki i Lubaszcza wysłuchali koncertu zespołu wokalno-instrumentalnego „Przebudzenie” z parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle.

Ponieważ dopisała wspaniała pogoda, w przerwie uczestnicy i publiczność skorzystała z poczęstunku na placu obok  kaplicy.  

 Festiwal zorganizowała Grażyna Kamińska – katechetka NSP Olszewka przy pomocy nauczycieli i członków stowarzyszenia oraz mieszkańców Olszewki: Elżbiety Mirosławskiej, Wioletty Łakomskiej, Beaty i Kingi Wencel, Renaty Szostak, Marii Strzyżewskiej  i Justyny Lemańczyk. Za odpowiednie nagłośnienie odpowiadał Michał  Bonin i Przemysław Repczyński – uczniowie klasy III Gimnazjum nr 4 w Nakle. W czasie

            Laureatami festiwalu zostali:

W kategorii klas I-III

  1. Nicolas Welker - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle
  2. Michalina Maison - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle
  3. Weronika Drążek - NSP Olszewka

Wyróżnienia: Anna Domańska - Szkoła Podstawowa w Witosławiu

                    Wiktoria Lemańczyk i Eryk Ostrowski  - NSP Olszewka

 

Kategoria klas IV-VI

  1. Weronika Łosoś i Agnieszka Jackowska - parafia pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa Osowa Góra

1.      Zespół „Miriam”- NSP Olszewka

2.   Anna Kufel - Szkoła Podstawowa w Witosławiu

2.      Jakub Otto - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle

3.      Schola dziewcząt - parafia pw. NMP Królowej Polski w Nakle

Wyróżnienie: Paweł Bonin - NSP Olszewka

 

Kategoria klasy gimnazjalne:

1.      Marcin Napierała - Zespół Szkół w Potulicach

2.      Zespół „Epitafium”- Gimnazjum nr 4 w Nakle

3.      Magdalena Jackowska - Gimnazjum nr 4 w Nakle

Wyróżnienie: Zespół „Cantus” - Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni

 

Kategoria klasy ponadgimnazjalne:

1.      Chór „Akatys” - parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kcyni

2.      Klaudia Romińska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu

3.      Zespół wokalny - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu

 

II Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej


II POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

 II Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „Let‘s continue in Olszewka”. Odbył się na terenie szkoły w Olszewce 2 czerwca br. Organizatorem  było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce im. Józefa Blechacza. Festiwal organizowany był  w ramach programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego koordynatorem jest  Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Patronat nad festiwalem objęło Starostwo Powiatowe w Nakle, które udzieliło swojego wsparcia. Na festiwal zgłosiło się 15 szkół z terenu Powiatu Nakielskiego. Jury w składzie: Bernadeta Tadych-Manuszewska, Daria Hoppe, Andrzej Nyderek i Kamil Pater oceniło 30 prezentacji muzycznych w czterech kategoriach: klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Łącznie wzięło udział 80 uczestników. Festiwal zorganizowała pani Grażyna Kamińska – koordynator projektu English Teaching, pomagały jej nauczycielki ze NSP Olszewka Elżbieta Mirosławska i Małgorzata Kornacka.  Laureatami II Powiatowego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Let‘s continue in Olszewka” zostali:

Klasy I-III  

1  Nicolas Welker  Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle
2. Karolina Maison, Malwina Wenerska, Kinga Brzezińska, Michał Gnarzewski  Szkoła Podstawowa w Witosławiu
3. Edyta Hejmann i Sara Krause, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle
Wyróżnienie: Iga Plechowska, Szkoła Podstawowa nr 2  w Nakle

Klasy IV-VI

1.Bartosz Górny, Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Paterku
2. Zespół „ Miriam”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce im. Józefa Blechacza
2.Julia Kruszczyńska, Zespół Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach
3.Agata Frąckowiak , Szkoła Podstawowa nr 2  w Nakle
Wyróżnienia:
    * Marta Kamińska, Szkoła Podstawowa  nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle
    * duet Zofia Stawicka i Adrian Zwoliński, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce im. Józefa Blechacza

Klasy gimnazjalne

1. Marcin Napierała, Zespół Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach
2. Jagoda Głąbicka,  Zespół Szkół Ponadpodstawowych  im. Wincentego Witosa w Samostrzelu
3. Martryna Jędrzejczyk, Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Paterku
Wyróżnienia: Angelika Małek, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu. 
Anna Rucińska, Zespół Szkół w Mycielewie

Szkoły Ponadgimnazjalne:   

1. Anna Muszyńska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle
2. Paulina Szymczak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im prof. E.Chroboczka  w Szubinie,
3. Paulina Kamińska, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle
Wyróżnienie:  The Crumpets, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle   

ZJAZD ABSOLWENTÓWKoleżanki i Koledzy ze szkoły w Olszewce
 
 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze zjazdu
 
z okazji 90-tej rocznicy powstania szkoły
 
w dniu 20 czerwca 2009 r.

 
 


 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów Szkoły Podstawowej w Olszewce, którzy ukończyli naukę do 2000 roku, na zjazd z okazji 90-tej rocznicy powstania szkoły. Spotkanie zaplanowano na 20 czerwca 2009 r.


Program zjazdu przedstawia się następująco:

Od 14:30         rejestracja uczestników zjazdu
15.00 – 16.00  uroczysta Msza Św. w kaplicy w Olszewce
16.00 – 17.00  przywitanie i oficjalne otwarcie zjazdu, spotkania z nauczycielami
17.00 – 18.00  program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży  
18.00               poczęstunek
19.00 – 1.00    zabawa taneczna
Koszt uczestnictwa 40 zł od osoby.
Kwotę należy wpłacać na konto Rady Rodziców
z dopiskiem „Zjazd”
nr BS Nakło 81817900090000152820000010

lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły do dnia 31.05.2009 r.

Prosimy o powiadomienie Koleżanek i Kolegów z klasy.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Komitet OrganizacyjnyGrupa absolwentów z nauczycielką Panią Rozenkowską
- podczas pierwszego zjazdu absolwentów w 2007 r.

"6-latku witaj w szkole!"

      Informacje dotyczące reformy oświaty między innymi organizacji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej można znaleźć na stronie www.6latki.men.gov.pl

Wyszukiwanie na stronie

logo stow

logo-rp

kort_t

pole_g

Gościmy:

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Gościliśmy:

2291260
Dziś
Wczoraj
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
495
531
1484
2228099
12219
60978
2291260

Your IP: 34.204.203.142
Server Time: 2019-11-20 22:52:03
finansowanie